Croeso i'r wefan hon!
  • cartref-baner1

Datganiad i'r wasg ehangu cyfalaf

Ar 28 Mehefin, 2023, cynhaliwyd y seremoni arwyddo hanesyddol yn neuadd gynadledda Adeilad Llywodraeth Ddinesig Longnan.Roedd y seremoni yn nodi dechrau prosiect cynyddu cyfalaf ac ehangu cynhyrchu uchelgeisiol ar gyfer cwmni adnabyddus.Bydd y buddsoddiad newydd o 80 miliwn yuan yn y prosiect hwn yn bendant yn hyrwyddo datblygiad y cwmni i lefel newydd.

Heb os, bydd y cynnydd cyfalaf mawr hwn a'r prosiect ehangu cynhyrchu yn newid tynged y cwmni.Gyda'r chwistrelliad cyfalaf hwn o 80 miliwn yuan, nod y cwmni yw cryfhau ei safle yn y farchnad ac ehangu gallu cynhyrchu.Felly, disgwylir i linellau cynhyrchu modiwl arddangos y cwmni fod yn fwy na 20, gan greu digon o gyfleoedd ar gyfer gwella cynhyrchiant a chynhyrchu refeniw.

Gan fanteisio ar botensial y trwyth cyfalaf hwn, mae'r cwmni'n barod i gyflawni cerrig milltir rhyfeddol.

Cwblhawyd y prosiect yn llwyddiannus a bydd yn cyflawni gwerth allbwn blynyddol o dros 500 miliwn yuan.

Mae'r niferoedd trawiadol hyn yn amlygu potensial twf enfawr y cwmni wrth symud ymlaen.

Yn ogystal, bydd ehangu llinellau cynhyrchu'r cwmni nid yn unig yn cyfrannu at lwyddiant ariannol y cwmni, ond bydd hefyd yn cael effaith gadarnhaol ar yr economi leol trwy greu mwy o swyddi a hyrwyddo datblygiad rhanbarthol.

newyddion3
newyddion4

Gyda'r cynnydd a'r ehangu cyfalaf hwn, mae'r cwmni'n cymryd cam mawr tuag at ddod yn chwaraewr blaenllaw yn y diwydiant.

Bydd y cynnydd mewn gallu cynhyrchu yn galluogi'r cwmni i gwrdd â galw cynyddol y farchnad am ei gynhyrchion, sicrhau boddhad cwsmeriaid a chryfhau ei ddelwedd brand.

Yn ogystal, bydd y galluoedd cynhyrchu uwch yn galluogi'r cwmni i archwilio marchnadoedd newydd a chystadlu'n fyd-eang.

Mae seremoni arwyddo'r prosiect cynyddu cyfalaf ac ehangu cynhyrchiant hwn yn garreg filltir i'r cwmni a'i ranbarth.Mae'r buddsoddiad sylweddol yn dangos hyder ym mhotensial y cwmni ac ymrwymiad i ddatgloi cyfleoedd newydd.Mae hefyd yn dangos cefnogaeth y llywodraeth i hybu twf economaidd a chreu amgylchedd busnes da.

I grynhoi, mae seremoni arwyddo'r prosiect cynyddu cyfalaf ac ehangu cynhyrchu hwn o arwyddocâd mawr i ddyfodol y cwmni.Bydd buddsoddiad ychwanegol o 80 miliwn yuan yn hyrwyddo ei ddatblygiad ac yn gosod y sylfaen ar gyfer ei lwyddiant.Wrth i linellau cynhyrchu'r cwmni ehangu i fwy nag 20, ac mae'r gwerth allbwn blynyddol yn fwy na 500 miliwn yuan, mae'n sicr y bydd yn dod yn brif rym yn y farchnad.Mae'r prosiect nid yn unig yn symbol o uchelgeisiau'r cwmni, ond mae hefyd yn enghraifft ddisglair o ddatblygiad economaidd a chydweithrediad rhwng y sector preifat a'r llywodraeth.


Amser post: Hydref-18-2023